AS'80 Academy

De voetbalvereniging bestaat uit 2 onderdelen:

 1. AS'80
 2. AS'80 Academy
Bij de AS'80 Academy kan je alleen terechtkomen als je hiervoor wordt geselecteerd door het Technisch Management. Je kan dus niet "zomaar' lid worden van de AS'80 Academy.

Bij het selecteren kijken we naar meerdere aspecten:
 • Geboortemaandeffect
 • Talentontwikkeling
 • Mentaliteit
 • School
 • Thuissituatie
 • Leergierigheid
 • Lef
 • Passie
 • en zo zijn er nog meerdere aspecten
Hoe wij trainen?
Voetbal is een spel met veel chaotische situaties. Spelers dienen de gehele wedstrijd verschillende situaties op te lossen. Geen situatie is hetzelfde. Vandaar dat we de kinderen het in die context aanleren. Hoe jonger de leeftijd, hoe meer focus op de vaardigheden met bal. Wij koppelen wedstrijdvaardigheden met bal, aan individueel spelinzicht (herkennen) aan de keuzes welke te maken aan de bal (beslissen). Daarin heeft elke speler keuzevrijheid. Wij hebben bewust de keuze gemaakt om af te stappen van ‘droge’ techniek vormen waarbij vaak wordt gedribbeld van en naar pion.

Wij houden rekening met de volgende eisen aan de training:
1. Is de oefenvorm vereenvoudiging van het voetballen?
2. Is er sprake van aanvallen, verdedigen en omschakelen van beide teams?
3. Kan er gescoord worden

Om functioneel te trainen, gaan we dus wedstrijdechte situaties trainen. Het bewust maken in de wedstrijd.Tijdens deze kleine wedstrijdvormen leren kinderen zelf een keuze te maken in wat te doen tijdens verschillende situaties. Dit leer je niet bij droge techniekvormen, waarbij al bepaald wordt wat er wordt gedaan en waarnaartoe gedribbeld wordt.  Tijdens deze kleine wedstrijd vormen leren de kinderen ook techniek, maar dan met weerstand.

Wij willen vooral impliciet leren toepassen tijdens de training. Impliciet leren is dus leren door te doen, zonder bewuste aanwijzing van hoe het moet.  Kinderen autonomie geven om zelf keuzes te leren maken (dus ook verkeerde), is onderdeel van het leerproces. Ook trainers leren hoe dat te doen. 

Wij zijn voor en na elke training bezig met tips en trucs voor de trainers om elke week een beetje bekwamer te worden. Voor onze trainers is het dus net als voor de spelers een ontwikkelproces, waarbij ze leren door te doen.

Wij beogen trainers op te leiden die enthousiast en gemotiveerd zijn om de kinderen te helpen.