Algemene_voorwaarden

Overeenkomst:

·          V.v. AS’80 verplicht zich, in overeenstemming met het reglement van de KNVB, ervoor te zorgen dat ondergetekende de mogelijkheid heeft te doen wat deze voorschrijft.

·          Ieder lid is verplicht een clubtenue aan te schaffen. Dit tenue is uitsluitend verkrijgbaar via AS’80 of de door AS’80 aangestelde leverancier.

·          Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar.

·          De contributie dient betaald te zijn op de aangegeven datum.

·          Indien deze datum problemen geeft, bestaat de mogelijkheid hiervoor een regeling te treffen.

·          Echter dient de eerste betaling te allen tijde geschiedt te zijn op de aangegeven datum.

·          Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- en wordt via de contributie geïnd.

·          Bij het niet nakomen van de overeenkomst volgt uitsluiting van trainingen en wedstrijden.

·          De contributieplicht blijft bestaan, ook al zegt men tussentijds op.

·          Er is geen restitutie van contributiegelden.

·          Het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 juni beëindigd te worden.

·          Indien er geen schriftelijke opzegging is wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

·          Indien een speler in de afgelopen 3 jaar lid is geweest van een andere vereniging dient hij over te schrijven.

·          Speler heeft conform de reglementen van de KNVB, voor eigen vervoer te zorgen. Het vervoer naar en van de door de KNVB aangewezen plaats van de betreffende wedstrijd is de verantwoordelijkheid van de speler en niet van de vereniging.

·          In het geval dat er door het gedrag van speler/spelers door of vanwege de KNVB boetes worden opgelegd, dienen deze door de betreffende speler na het bericht van de KNVB aan de vereniging te worden betaald.

·          Iedere speler onthoudt zich van discriminerend of ander onoorbaar gedrag op straffe van uitsluiting van deelname van het gebodene.

·          De overigen reglementen zijn conform die van de KNVB, echter kunnen via het Huishoudelijk Reglement aangepast worden.

·          Door aanmelding als lid van de v.v. AS’80 wordt desbetreffend persoon automatisch aangemeld als lid van de KNVB.

 

Zoeken

Agenda

Nog geen agenda punten.

Verslagen

Nog geen verslagen.

Vandaag jarig

Risay El Berkaoui
Aljerau Gemerts
Jarzinho Gravenbeek
Benjamin Aaron Spaargaren
Jershone Terin